Biomassa

Bekende duurzame energiebronnen zijn wind, water en zon. Iets minder bekend, maar verantwoordelijk voor een groot deel van de duurzame energie geproduceerd in Nederland, is energie uit biomassa. Hoe en waar we in Beuningen biomassa kunnen inzetten (bijvoorbeeld in de agrarische sector en bij bedrijven met een grote warmtevraag) bekijken we komende periode. Op dit moment kunnen bedrijven en woningeigenaren subsidie krijgen bij de aanschaf van pelletkackels en biomassaketels.

ISDE SUBSIDIEREGELING

Woningeigenaren en bedrijven kunnen gebruik maken van de ISDE subsidieregeling voor duurzame warmte. U kunt hiermee een flinke tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van een pelletkachel of biomassaketel (en ook voor warmtepomp of zonneboiler). Wilt u meer weten over de ISDE subsidieregeling? Het Loket Duurzaam Wonen Plus helpt u graag verder! Elke maandagmiddag van 13:30 tot 17:00 kunt u het loket bezoeken in het Zolderpark in Beuningen.

BUSSEN OP BIOGAS

Energie uit biomassa noemen we ook wel bio-energie. Die naam heeft alles te maken met de bron: Bio-energie ontstaat uit biologisch (of organisch) materiaal. Dat varieert van (snoei)houtafval afkomstig uit de bosbouw en houtverwerkende industrie, rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties tot gft uit huishoudens. Dat is precies wat de ARN in Weurt ook doet. Jaarlijks winnen zij 2,5 miljoen kubieke meter biogas uit het gft-afval, waarop de bussen van Breng rijden. En dat is goed nieuws! Want biogas gebruiken in plaats van aardgas of gas uit kolen, geeft een flink CO2 voordeel.