Circulaire economie

Het doel van Nederland is om in 2050 100% circulair te zijn. Dit is afgesproken in het nationaal grondstoffenakkoord. Concreet betekent dit het duurzaam winnen van grondstoffen, het efficiënt (her)gebruiken van grondstoffen en inzetten op producten en diensten die minder grondstoffen nodig hebben.

In Beuningen willen we een (lokale) circulaire economie stimuleren zodat in 2030 50% circulariteit is bereikt. De werkgroep om dit verder te ontwikkelen is in opbouw. Wij houden u op de hoogte!

Schematische weergave circulaire economie (bron: Rabobank, 2014)

Weergave Rabobank

Meer weten? Neem contact met ons op.