Energie educatie

Omdat bezig zijn met duurzaamheid niet vroeg genoeg kan beginnen werken we samen met de Beuningse kinderen, jongeren en scholen aan verschillende projecten. Kinderen hebben frisse ideeën en zien nieuwe invalshoeken voor duurzame oplossingen, daarom hebben we ook de Beuningse kindergemeenteraad gevraagd mee te denken met Energiek Beuningen.

ENERGIE-KLIMAAT EDUCATIE

Gemeente Beuningen kent een lange traditie van milieu-educatie en samenwerking met groepen zoals het Dijkmagazijn. Vanuit dit platform wordt het bestaande milieu-educatieprogramma uitgebreid met onderwerpen zoals klimaat, energie en duurzaamheid.

ENERGIEZUINIGE SCHOLEN

In 2018 wordt het energiebesparingspotentieel van de scholen in beeld gebracht. Samen zoeken we naar de best passende maatregelen per school en bekijken we de mogelijke financieringsopties. De Beuningse scholen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een duurzaamheidslening om de maatregelen te financieren.

KINDERDENKTANK

Beuningen wil over 22 jaar energieneutraal zijn. Dat betekent dat de gemeente samen met onder meer inwoners en ondernemers evenveel energie opwekt als verbruikt. Om dit doel te halen, is het project Energiek Beuningen 2040 opgezet. Hierin is ook een rol weggelegd voor de jonge inwoners. Daarom besloot de gemeente in overleg met alle basisscholen en Het Dijkmagazijn - deze stichting geeft onder meer veldlessen aan scholieren - om een 'Kinderdenktank 2040' in het leven te roepen. 

Meer weten? Neem contact met ons op.