Energiebibliotheek

In Beuningen onderzoeken we de mogelijkheden voor grootschalige energieopwek via zon en wind. Op de drukbezochte bijeenkomsten in oktober en november 2017 hebben we met inwoners uit alle kernen gesproken en zijn veel vragen over onder meer duurzame energie, particpatie, mogelijke overlast en alternatieve vormen van energie beantwoord. In de Energiebibliotheek hebben we de vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.