Mobiliteit

In gemeente Beuningen stimuleren we duurzame mobiliteit door het gebruik van fiets en elektrische auto’s makkelijker te maken. Inmiddels zijn de openbare oplaadpunten voor elektrisch vervoer al flink uitgebreid. Ook zijn er verschillende snelfietsverbindingen gerealiseerd en gaan we de wegen nog fietsvriendelijker inrichten.

Vanaf januari 2018 zijn er in de gemeente 30 openbare laadpunten beschikbaar. Kijk hier voor een overzicht van de oplaadpunten in Beuningen.