Nieuws

 • Nieuwsbrief 26 - april 2022

  07 april 2022

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over een nieuwe inzageperiode voor de plannen van Windpark Beuningen. Daarnaast informatie over de Slimme Bandenpomp op het Julianaplein voor automobilisten. En u leest over energiebesparing en de visie van de gemeente hoe we in de toekomst aardgasvrij kunnen worden.

 • Nieuwsbrief 25 - december 2021

  03 december 2021

  In deze nieuwsbrief aandacht voor het besluit dat de gemeenteraad op 23 november nam over het plan van Windpark Beuningen. Een hele grote mijlpaal natuurlijk! Ook informatie over een waardebonnenactie voor huurders en een update over de aanwezigheid van het Loket Duurzaam Wonen.

 • Plannen Windpark Beuningen ter inzage

  20 april 2021

  In onze gemeente gaat het proces van Windpark Beuningen naar de eindfase. De gemeenteraad neemt in de zomer van dit jaar een besluit over de realisering van het windpark. Met de eindfase in zicht komt een lang en uitgebreid proces ten einde. Het laatste moment van inspraak voor inwoners en belanghebbenden start binnenkort. Vanaf 18 maart tot en met 29 april is de inzageperiode van het ontwerpbestemmingsplan van Windpark Beuningen. Samen daarmee ligt ook het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunning ter inzage.

 • Nieuwsbrief 19 - februari 2021

  08 februari 2021

  De eerste nieuwsbrief van 2021. Een jaar waarin er veel moois staat te gebeuren voor Energiek Beuningen. In deze nieuwsbrief meer over de zonneparken in onze gemeente waarover de raad in januari een positief besluit nam.

 • Nieuwsbrief 21 - april 2021

  02 april 2021

  Een extra editie van deze nieuwsbrief. De plannen van Windpark Beuningen liggen namelijk nog tot en met 29 april ter inzage. Tot dan heeft u de mogelijkheid om nog een laatste zienswijze in te dienen. Om u over de plannen en het milieueffectrapport (MER) te informeren organiseren wij digitale informatieavonden. Hieronder leest u daar meer over. Daarnaast is het online bezoekerscentrum van het windpark gereed. Hier kunt u vanaf nu een kijkje nemen!

 • Gemeenteraad neemt positief besluit over vier zonneparken

  05 februari 2021

  Op 26 januari besloot de gemeenteraad mee te werken aan de realisatie van vier zonneparken in onze gemeente. In totaal gaat het om 40 hectare ‘zon’. De vier parken hebben in totaal zo’n 40 megawatt aan opgesteld vermogen. Hiermee kunnen ongeveer 12.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Dit is de eerste stap in de ruimtelijke procedure voor het afgeven van de definitieve vergunning voor de parken..

 • Locatie windturbine twee bekend

  17 december 2020

  Tijdens de inwoneravond over het Voorkeursalternatief is ingegaan op de verschuiving van windturbine twee. Tijdens de onderzoeken voor het Voorkeursalternatief (VKA) bleek namelijk dat er een vergunning is afgegeven voor een woning op een aangrenzend perceel. De turbine zou dan te dicht naast de woning staan. Na verder onderzoek voor het VKA bleven er twee opties over. Deze zijn uitgebreid verkend waarna gekozen is voor een nieuwe locatie. De windturbine verschuift 390 meter naar het westen.

 • Nieuwsbrief 18 - december 2020

  06 juli 2022

  Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere jaar. In deze editie gaan we in op de verschuiving van de tweede windturbine. Ook leest u meer over de voortgang van de zonneparken. De raad neemt hier binnenkort een eerste besluit over.

 • 2020 November - nieuwsbrief Energiek Beuningen

  16 november 2020, pdf, 231kB
 • Duurzaam wagenpark gemeente

  11 november 2020

  Op weg naar een energieneutraal Beuningen in 2040 verduurzaamt de gemeente Beuningen haar wagenpark. Bij vervanging van onze bedrijfsvoertuigen kiezen we de meest duurzame oplossingen.

 • Energieneutraal Beuningen stapje dichterbij

  22 oktober 2020
 • Verduurzaam uw huis deze zomer

  03 augustus 2020

  Blijft u deze zomer thuis? En bent u net als veel Nederlanders aan het klussen? Misschien is de Toekomstbestendig Wonen Lening dan iets voor u. Met deze lening financiert u tegen een aantrekkelijke rente maatregelen die uw koophuis duurzamer en levensloopbestendig maken. Isoleer bijvoorbeeld uw woning, of laat een traplift plaatsen of asbest verwijderen.

 • Informatie digitale informatie avonden

  06 juli 2022

  Op 24 juni en op 2 juli vonden een informatieavond plaats over Windpark Beuningen. Op deze avonden stond het voorontwerpbestemmingsplan en het concept milieueffectrapport (MER) centraal. De avonden waren digitaal.

 • Eerste digitale informatie avond Windpark Beuningen succes – aanmelden voor 2 juli - juni 2020

  25 juni 2020

  Vanaf 5 juni ligt het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen ter inzage. Het college van burgemeester & wethouders gaf deze vrij voor inspraak. Ook het concept-milieueffectrapport (MER) ligt ter inzage. De inzageperiode duurt zes weken, tot en met 16 juli. De gemeente organiseert twee digitale informatieavonden waar we meer uitleg geven over het voorontwerpbestemmingsplan en het concept milieueffectrapport. De eerste avond vond plaats op woensdag 24 juni.

 • Op naar een schone en duurzame regio - juni 2020

  06 juli 2022

  De gemeente Beuningen werkt al een aantal jaren – samen met inwoners en ondernemers – aan een energieneutraal Beuningen. We willen in 2040 net zoveel energie opwekken als we gebruiken. Onze ambitie zien we nu ook terug in de regio Arnhem Nijmegen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van 16 gemeenten uit de regio Arnhem Nijmegen stelden samen met gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder Liander een plan op waarin staat hoeveel schone energie we als regio over tien jaar op willen wekken. En waar we dat gaan doen.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen en informatieavond - juni 2020

  06 juli 2022

  Vanaf 5 juni ligt het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen ter inzage. Het college van burgemeester & wethouders gaf deze vrij voor inspraak. Ook het concept-milieueffectrapport (MER) ligt ter inzage. De inzageperiode duurt zes weken, tot en met 16 juli. De gemeente organiseert 2 informatieavonden waarvoor u zich kunt aanmelden.

 • Energietransitie stopt niet bij de gemeentegrens - april 2020

  06 juli 2022

  Nederland staat voor een grote opgave; in 2030 moet 49 procent van alle elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Om daar voor te zorgen heeft het rijk aan alle dertig regio’s in Nederland gevraagd om uit te rekenen hoeveel duurzame energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol, en onderlinge samenwerking is nodig om tot een goed voorstel te komen. Reden voor de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen om nauw contact te onderhouden en, waar mogelijk, samen te werken. 'Duurzaamheid houdt tenslotte niet op bij de gemeentegrens'.

 • Van zonnepanelen tot hergebruik van zeecontainers - juni 2019

  In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie 'Energiek Beuningen' vastgesteld. Maandelijks deelt een betrokkene zijn kijk op deze energieneutrale toekomst. In deze aflevering vertelt Remo Speijers, van Speijers Sports, over zijn energieneutrale sportschool.

 • Regio's stemmen duurzame plannen af - mei 2019

  Gemeente Beuningen valt onder Regio Arnhem-Nijmegen, één van de 30 regio’s in ons land. In 2019 wordt het nationale klimaatakkoord per regio vertaald in een Regionale Energiestrategie. Elke regio moet aangeven hoe zij hun opwek en warmtetransitie willen vormgeven.

 • EnergieVoorVier organiseert 2 informatieavonden - mei 2019

  Benieuwd waar energiecoöperatie EnergieVoorVier in gemeente Beuningen voor staat?

 • Samen energie opwekken met zonnepanelen levert meer op - april 2019

  Op vrijdagavond 29 maart organiseerde energiecoöperatie EnergieVoorVier samen met Loket Duurzaam Wonen Plus en Zonnige buren in Beuningen een borrel met als doel had mensen verder te helpen bij het (samen met de buurt) opwekken van energie met zonnepanelen.

 • Kinderdenktank Beuningen bezoekt windmolenpark Nijmegen-Betuwe - februari 2019

  Vrijdag 8 februari heeft de Kinderdenktank Beuningen het Windpark Nijmegen-Betuwe bezocht. In de Kinderdenktank Beuningen denken kinderen na over hun eigen duurzame toekomst. Daarbij is energie een belangrijk thema. De denktank heeft zelf gekozen voor een werkbezoek aan de windmolens om zich te laten informeren over klimaat neutrale energiewinning.

 • Gebiedsraad adviseert over wind- en zonne-energie (januari 2019)

  De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er binnen de gemeente evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat gezamenlijk gebruikt wordt. Om dat te behalen zetten we in op alle schaakborden: we verduurzamen onze huizen, vergroenen de sportaccommodaties en scholen, we gaan elektrisch rijden, we gaan van het gas af en we werken aan duurzame bedrijventerreinen. Maar naast alle energiebesparing moet er in Beuningen ook nieuwe duurzame energie worden opgewekt.

 • Energiek Beuningen inloopavond 17 januari 2019

  Op 17 januari organiseert Energiek Beuningen een inloopavond. Laat u op 17 januari bijpraten over het locatieplan, de verkenning en het advies van de Gebiedsraad voor windenergie en zonneparken in Beuningen.