Nieuws

 • Nieuwsbrief 26 - april 2022

  07 april 2022

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over een nieuwe inzageperiode voor de plannen van Windpark Beuningen. Daarnaast informatie over de Slimme Bandenpomp op het Julianaplein voor automobilisten. En u leest over energiebesparing en de visie van de gemeente hoe we in de toekomst aardgasvrij kunnen worden.

 • Nieuwsbrief 25 - december 2021

  03 december 2021

  In deze nieuwsbrief aandacht voor het besluit dat de gemeenteraad op 23 november nam over het plan van Windpark Beuningen. Een hele grote mijlpaal natuurlijk! Ook informatie over een waardebonnenactie voor huurders en een update over de aanwezigheid van het Loket Duurzaam Wonen.

 • Plannen Windpark Beuningen ter inzage

  20 april 2021

  In onze gemeente gaat het proces van Windpark Beuningen naar de eindfase. De gemeenteraad neemt in de zomer van dit jaar een besluit over de realisering van het windpark. Met de eindfase in zicht komt een lang en uitgebreid proces ten einde. Het laatste moment van inspraak voor inwoners en belanghebbenden start binnenkort. Vanaf 18 maart tot en met 29 april is de inzageperiode van het ontwerpbestemmingsplan van Windpark Beuningen. Samen daarmee ligt ook het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunning ter inzage.

 • Nieuwsbrief 19 - februari 2021

  08 februari 2021

  De eerste nieuwsbrief van 2021. Een jaar waarin er veel moois staat te gebeuren voor Energiek Beuningen. In deze nieuwsbrief meer over de zonneparken in onze gemeente waarover de raad in januari een positief besluit nam.

 • Nieuwsbrief 21 - april 2021

  02 april 2021

  Een extra editie van deze nieuwsbrief. De plannen van Windpark Beuningen liggen namelijk nog tot en met 29 april ter inzage. Tot dan heeft u de mogelijkheid om nog een laatste zienswijze in te dienen. Om u over de plannen en het milieueffectrapport (MER) te informeren organiseren wij digitale informatieavonden. Hieronder leest u daar meer over. Daarnaast is het online bezoekerscentrum van het windpark gereed. Hier kunt u vanaf nu een kijkje nemen!

 • Gemeenteraad neemt positief besluit over vier zonneparken

  05 februari 2021

  Op 26 januari besloot de gemeenteraad mee te werken aan de realisatie van vier zonneparken in onze gemeente. In totaal gaat het om 40 hectare ‘zon’. De vier parken hebben in totaal zo’n 40 megawatt aan opgesteld vermogen. Hiermee kunnen ongeveer 12.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Dit is de eerste stap in de ruimtelijke procedure voor het afgeven van de definitieve vergunning voor de parken..

 • Locatie windturbine twee bekend

  17 december 2020

  Tijdens de inwoneravond over het Voorkeursalternatief is ingegaan op de verschuiving van windturbine twee. Tijdens de onderzoeken voor het Voorkeursalternatief (VKA) bleek namelijk dat er een vergunning is afgegeven voor een woning op een aangrenzend perceel. De turbine zou dan te dicht naast de woning staan. Na verder onderzoek voor het VKA bleven er twee opties over. Deze zijn uitgebreid verkend waarna gekozen is voor een nieuwe locatie. De windturbine verschuift 390 meter naar het westen.

 • Nieuwsbrief 18 - december 2020

  06 juli 2022

  Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere jaar. In deze editie gaan we in op de verschuiving van de tweede windturbine. Ook leest u meer over de voortgang van de zonneparken. De raad neemt hier binnenkort een eerste besluit over.

 • 2020 November - nieuwsbrief Energiek Beuningen

  16 november 2020, pdf, 231kB
 • Duurzaam wagenpark gemeente

  11 november 2020

  Op weg naar een energieneutraal Beuningen in 2040 verduurzaamt de gemeente Beuningen haar wagenpark. Bij vervanging van onze bedrijfsvoertuigen kiezen we de meest duurzame oplossingen.