Nieuws RSS icoon

 • Informatieavond 26 oktober voorkeursalternatief windturbines

  12 oktober 2020
 • Energieneutraal Beuningen stapje dichterbij

  08 oktober 2020
 • 2020 september - 16e Nieuwsbrief Energiek Beuningen

  pdf, 255kB
 • Nota inspraak en vooroverleg VOBP Windpark Beuningen - sep 2020

  23 september 2020

  Op dinsdag 22 september stemde het college in met de Nota inspraak en vooroverleg. Deze nota gaat over het voorontwerpbestemmingsplan Windpark. In deze nota staan alle binnengekomen reacties uit de ter inzageprocedure.

 • Verduurzaam uw huis deze zomer

  03 augustus 2020

  Blijft u deze zomer thuis? En bent u net als veel Nederlanders aan het klussen? Misschien is de Toekomstbestendig Wonen Lening dan iets voor u. Met deze lening financiert u tegen een aantrekkelijke rente maatregelen die uw koophuis duurzamer en levensloopbestendig maken. Isoleer bijvoorbeeld uw woning, of laat een traplift plaatsen of asbest verwijderen.

 • Informatie digitale informatie avonden

  10 juli 2020

  Op 24 juni en op 2 juli vonden een informatieavond plaats over Windpark Beuningen. Op deze avonden stond het voorontwerpbestemmingsplan en het concept milieueffectrapport (MER) centraal. De avonden waren digitaal.

 • Eerste digitale informatie avond Windpark Beuningen succes – aanmelden voor 2 juli - juni 2020

  25 juni 2020

  Vanaf 5 juni ligt het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen ter inzage. Het college van burgemeester & wethouders gaf deze vrij voor inspraak. Ook het concept-milieueffectrapport (MER) ligt ter inzage. De inzageperiode duurt zes weken, tot en met 16 juli. De gemeente organiseert twee digitale informatieavonden waar we meer uitleg geven over het voorontwerpbestemmingsplan en het concept milieueffectrapport. De eerste avond vond plaats op woensdag 24 juni.

 • Op naar een schone en duurzame regio - juni 2020

  05 juni 2020

  De gemeente Beuningen werkt al een aantal jaren – samen met inwoners en ondernemers – aan een energieneutraal Beuningen. We willen in 2040 net zoveel energie opwekken als we gebruiken. Onze ambitie zien we nu ook terug in de regio Arnhem Nijmegen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van 16 gemeenten uit de regio Arnhem Nijmegen stelden samen met gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder Liander een plan op waarin staat hoeveel schone energie we als regio over tien jaar op willen wekken. En waar we dat gaan doen.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen en informatieavond - juni 2020

  16 juni 2020

  Vanaf 5 juni ligt het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen ter inzage. Het college van burgemeester & wethouders gaf deze vrij voor inspraak. Ook het concept-milieueffectrapport (MER) ligt ter inzage. De inzageperiode duurt zes weken, tot en met 16 juli. De gemeente organiseert 2 informatieavonden waarvoor u zich kunt aanmelden.

 • Energietransitie stopt niet bij de gemeentegrens - april 2020

  04 juni 2020

  Nederland staat voor een grote opgave; in 2030 moet 49 procent van alle elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Om daar voor te zorgen heeft het rijk aan alle dertig regio’s in Nederland gevraagd om uit te rekenen hoeveel duurzame energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol, en onderlinge samenwerking is nodig om tot een goed voorstel te komen. Reden voor de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen om nauw contact te onderhouden en, waar mogelijk, samen te werken. 'Duurzaamheid houdt tenslotte niet op bij de gemeentegrens'.

 • Van zonnepanelen tot hergebruik van zeecontainers - juni 2019

  In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie 'Energiek Beuningen' vastgesteld. Maandelijks deelt een betrokkene zijn kijk op deze energieneutrale toekomst. In deze aflevering vertelt Remo Speijers, van Speijers Sports, over zijn energieneutrale sportschool.

 • Regio's stemmen duurzame plannen af - mei 2019

  Gemeente Beuningen valt onder Regio Arnhem-Nijmegen, één van de 30 regio’s in ons land. In 2019 wordt het nationale klimaatakkoord per regio vertaald in een Regionale Energiestrategie. Elke regio moet aangeven hoe zij hun opwek en warmtetransitie willen vormgeven.

 • EnergieVoorVier organiseert 2 informatieavonden - mei 2019

  Benieuwd waar energiecoöperatie EnergieVoorVier in gemeente Beuningen voor staat?

 • Samen energie opwekken met zonnepanelen levert meer op - april 2019

  Op vrijdagavond 29 maart organiseerde energiecoöperatie EnergieVoorVier samen met Loket Duurzaam Wonen Plus en Zonnige buren in Beuningen een borrel met als doel had mensen verder te helpen bij het (samen met de buurt) opwekken van energie met zonnepanelen.

 • Kinderdenktank Beuningen bezoekt windmolenpark Nijmegen-Betuwe - februari 2019

  Vrijdag 8 februari heeft de Kinderdenktank Beuningen het Windpark Nijmegen-Betuwe bezocht. In de Kinderdenktank Beuningen denken kinderen na over hun eigen duurzame toekomst. Daarbij is energie een belangrijk thema. De denktank heeft zelf gekozen voor een werkbezoek aan de windmolens om zich te laten informeren over klimaat neutrale energiewinning.

 • Gebiedsraad adviseert over wind- en zonne-energie (januari 2019)

  De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er binnen de gemeente evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat gezamenlijk gebruikt wordt. Om dat te behalen zetten we in op alle schaakborden: we verduurzamen onze huizen, vergroenen de sportaccommodaties en scholen, we gaan elektrisch rijden, we gaan van het gas af en we werken aan duurzame bedrijventerreinen. Maar naast alle energiebesparing moet er in Beuningen ook nieuwe duurzame energie worden opgewekt.

 • Energiek Beuningen inloopavond 17 januari 2019

  Op 17 januari organiseert Energiek Beuningen een inloopavond. Laat u op 17 januari bijpraten over het locatieplan, de verkenning en het advies van de Gebiedsraad voor windenergie en zonneparken in Beuningen.