Advies- en inkoopactie - waardebonnen

Net als afgelopen februari organiseert de gemeente weer een grootschalige advies- en inkoopactie. Huiseigenaren kopen samen zonnepanelen en isolatiemaatregelen tegen een gunstige prijs. Hierover ontvingen huiseigenaren een brief. In die brief wordt uitgelegd hoe u mee kan doen. Uiteraard worden alle werkzaamheden coronaproof uitgevoerd.

Deze actie is onderdeel van de uitvoering van een subsidie die ontvangen is vanuit de Rijksoverheid. Het gaat om de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Met deze regeling wil de gemeente huiseigenaren stimuleren om energie te besparen. Naast het opwekken van duurzame energie is ook energiebesparing belangrijk. Alleen door óók energie te besparen halen we de ambitie om energieneutraal te zijn. Voor de uitvoering van de regeling werkte de gemeente samen met Winst Uit je Woning (WUJW) en het Loket Duurzaam Wonen +. Voor contact met het Loket gaat u naar www.loketduurzaamwonen.nl. Ook is het Loket elke maandagmiddag aanwezig in de Lèghe Polder in Beuningen van 13.30 tot 17.00 uur. 

Waardebon voor energiebesparende maatregelen 

In de week van 10 november ontvangen huiseigenaren en VvE’s nog een brief met een aanbod. In die brief staat een code. Deze code is € 70 waard en gebruikt u voor het aanschaffen van energiebesparende maatregelen. In de brief staat hoe u de waardebon kunt inzetten. 

Meer informatie

Voor vragen neemt u contact op met Winst uit je Woning, ga naar www.winstuitjewoning.nl/beuningen. Of bel naar 023-583 69 36.