Nieuwsbrief 20 - maart 2021

In deze nieuwsbrief veel aandacht voor Windpark Beuningen. Het college nam het besluit om de plannen van het windpark ter inzage te leggen. Daarmee gaat het proces richting de eindfase en dus definitieve besluitvorming.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod.

  • Besluit college plannen Windpark
  • Informatieavonden voor inwoners
  • Documenten Windpark inzien
  • Online bezoekerscentrum
  • Inzageperiode van de zonneparken
  • Regionale Energiestrategie (RES)
  • Waardebonnenactie

Bekijk de nieuwsbrief

Lees nieuwsbrief 20.