Nieuwsbrief 21 - april 2021

Een extra editie van deze nieuwsbrief. De plannen van Windpark Beuningen liggen namelijk nog tot en met 29 april ter inzage. Tot dan heeft u de mogelijkheid om nog een laatste zienswijze in te dienen. Om u over de plannen en het milieueffectrapport (MER) te informeren organiseren wij digitale informatieavonden. Hieronder leest u daar meer over. Daarnaast is het online bezoekerscentrum van het windpark gereed. Hier kunt u vanaf nu een kijkje nemen!

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod.

  • Thema-avonden commissieleden
  • Digitale informatieavond voor inwoners
  • Documenten Windpark Beuningen inzien
  • Online bezoekerscentrum is klaar

Bekijk de nieuwsbrief

Lees nieuwsbrief 20.