Nieuwsbrief 22 - juni 2021

In deze nieuwsbrief een terugblik op de informatieavonden over Windpark Beuningen. Ook blikken we vooruit want de besluitvorming over het windpark komt dichterbij. Daarnaast ook een update over zonne-energie en de RES.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod.

  • Windpark Beuningen
  • Ingekomen bezwaren
  • Besluitvorming door de gemeenteraad
  • Commissie m.e.r.
  • Zonneparken 
  • Regionale Energiestrategie (RES)

Bekijk de nieuwsbrief

Lees nieuwsbrief 22.