Nieuwsbrief 26 - april 2022

In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over een nieuwe inzageperiode voor de plannen van Windpark Beuningen. Daarnaast informatie over de Slimme Bandenpomp op het Julianaplein voor automobilisten. En u leest over energiebesparing en de visie van de gemeente hoe we in de toekomst aardgasvrij kunnen worden.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod.

  • Nieuwe inzageperiode Windpark Beuningen
  • Slimme bandenpomp
  • Actie huurders en huiseigenaren om energie te besparen
  • Visie op aardgasvrij: Transitievisie Warmte 1.0

Bekijk de nieuwsbrief

Lees nieuwsbrief 26.