College B&W adviseert gemeenteraad besluit Windpark Beuningen uit te stellen

Op 30 juni jl. deed de Raad van State (RvS) een uitspraak over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020’. Deze uitspraak heeft mogelijk ook consequenties voor het bestemmingsplan van Windpark Beuningen. In dit nieuwsbericht leest u meer.

Op 30 juni jl. deed de Raad van State (RvS) een uitspraak over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020’. Deze uitspraak heeft mogelijk ook consequenties voor het bestemmingsplan van Windpark Beuningen. Om deze consequenties volledig en goed in beeld te kunnen brengen adviseert het College van B&W de gemeenteraad een besluit over het bestemmeningsplan Windpark Beuningen uit te stellen. Dit besluit staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli a.s. Het is aan de gemeenteraad of zij het advies van het college overneemt.