Eerste digitale informatie avond Windpark Beuningen succes – aanmelden voor 2 juli - juni 2020

Vanaf 5 juni ligt het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen ter inzage. Het college van burgemeester & wethouders gaf deze vrij voor inspraak. Ook het concept-milieueffectrapport (MER) ligt ter inzage. De inzageperiode duurt zes weken, tot en met 16 juli. De gemeente organiseert twee digitale informatieavonden waar we meer uitleg geven over het voorontwerpbestemmingsplan en het concept milieueffectrapport. De eerste avond vond plaats op woensdag 24 juni.

Op 24 juni waren er zo’n 20 inwoners aanwezig tijdens de avond die aan de hand van vier onderwerpen vragen konden stellen. De avond werd geleid door een gespreksleider die in gesprek ging met een aantal presentatoren. Deze presentatoren waren mensen van de gemeente en van het adviesbureau dat de milieuonderzoeken uitvoert. De eerste resultaten hiervan staan in het concept-MER. 

Na elk onderwerp stelde de gespreksleider aan de presentator een aantal vragen. Daarnaast was er voor inwoners de mogelijkheid vragen te stellen. Deze werden aan de mensen van de gemeente en het adviesbureau voorgelegd. Ook konden mensen op een aantal vragen zelf reageren via een programma.

Aan het einde van de avond was er ook aandacht voor het Gebiedsfonds. Een deel van de opbrengst van de windturbines komt terecht in dit fonds. Dat is een eis die de gemeente stelt aan het windpark. Er is bruikbare informatie opgehaald hierover. Ook konden mensen aangeven of ze hierover mee wilden praten. 

Tweede avond op 2 juli 
Op 2 juli vindt een nieuwe avond plaats die begint om 19:30. Hier kunt u zich nog voor aanmelden. Stuur een mail naar gemeente@beuningen.nl en geef het volgende aan: 

  • E-mail adres 
  • Uw naam 
  • Uw woonadres

Na aanmelding ontvangt u een handleiding op het opgegeven e-mail adres. Deze ontvangt u een dag van te voren. Hierin staan de spelregels en de opzet van de avond. Ook ontvangt u dan de link om deel te nemen. Lees deze goed door.