Energiek Beuningen inloopavond 17 januari 2019

Op 17 januari organiseert Energiek Beuningen een inloopavond. Laat u op 17 januari bijpraten over het locatieplan, de verkenning en het advies van de Gebiedsraad voor windenergie en zonneparken in Beuningen.

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Alle energie die bewoners, bedrijven en instellingen gebruiken wordt dan opgewekt binnen de gemeentegrenzen. Een mooie ambitie! En een ambitie die we waar gaan maken. In 2017 is een energievisie vastgesteld. Energiek Beuningen heet het. Het opwekken van duurzame energie door windmolens en zonneparken past in die ambitie.

De afgelopen tijd is met inwoners gesproken over hoe en waar die windmolens en zonneparken in de gemeente passen. Deze verkenning is beschreven in een Locatieplan voor Wind en Zon. Dat locatieplan lichten we op 17 januari toe. Deze maand gaat het ook naar het college van B&W en het wordt vervolgens aan de gemeenteraad gepresenteerd. Als het plan is vastgesteld kan de energiecoöperatie EnergieVoorVier aan de slag. Het is aan de energiecoöperatie om, samen met de direct betrokkenen, omwonenden en grondeigenaren de definitieve locaties voor windmolens vast te stellen.

U bent van harte welkom op donderdag 17 januari in MFA 't Hart, den Elt 17 in Ewijk. De inloopbijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden is prettig (ivm met de koffie/thee) en kan door een mail te sturen naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. Energiek Beuningen.