Gemeenteraad Beuningen gaat akkoord met komst Windpark Beuningen

De gemeenteraad van Beuningen heeft ingestemd met de komst van Windpark Beuningen. De plannen voor 5 windturbines zijn goedgekeurd in de gemeenteraadsvergadering van 23 november. De meerderheid van de raad stemde in met de plannen; 13 raadsleden stemden voor, 8 raadsleden stemden tegen. “Dit is het belangrijkste besluit dat tijdens deze raadsperiode wordt genomen”, aldus wethouder Piet de Klein.

Het gebied waar de windturbines komen, ligt binnen onze gemeente ten zuiden van de A73. Ter hoogte van knooppunt Ewijk waar de A73 en A50 elkaar kruisen komen 5 windturbines parallel aan de A73. De opstelling wordt onderbroken door de A50 waardoor er windturbines komen zowel ten westen (2) als ten oosten (3) van de A50.

Piet de Klein, wethouder duurzaamheid, wonen, openbare ruimte en sport: 
 “De gemeenteraad heeft in meerderheid ingestemd met de plannen van het college van B&W. Onze inwoners hebben nu de duidelijkheid over Windpark Beuningen die ze verdienen. Mede door Windpark Beuningen kan de gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van 35 TWh die is opgenomen in het nationale Klimaatakkoord en de 1,62 TWh die de Regio Arnhem Nijmegen daaraan wil bijdragen. Heel Nederland werkt aan de energietransitie en Beuningen levert haar bijdrage!” 

Ruimte voor lokale milieunormen

Een uitspraak van de Raad van State zorgde voor een pauze in de besluitvorming over Windpark Beuningen. De Raad van State gaf ruimte aan lokale overheden om eigen milieunormen op te stellen. De gemeente deed de afgelopen maanden onderzoek naar wat deze uitspraak van de Raad van State betekende voor de plannen van Windpark Beuningen. Na enkele aanpassingen heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 23 november de plannen voor Windpark Beuningen goedgekeurd.

Beuningse Norm 

Met een eigen lokale norm voor slagschaduw, geluid en veiligheid heeft de gemeenteraad er vertrouwen in het Windpark voldoet aan de landelijke milieunormen. Wat betekent dat in Beuningen?
•    Slagschaduw*: voor slagschaduw geldt de 0-norm, deze is strenger dan de landelijke norm. In Beuningen is bepaald dat er geen slagschaduw van windturbines op woningen mag vallen. 
•    Geluid: Voor geluid van Windpark Beuningen geldt dat de norm op hoofdlijn niet wordt gewijzigd.
•    Externe veiligheid: Voor externe veiligheid van Windpark Beuningen geldt dat de norm op hoofdlijn niet wordt gewijzigd.

Op naar een energieneutraal Beuningen in 2040 

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. We wekken dan net zo veel duurzame energie op als in de hele gemeente wordt gebruikt. De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijven en professionals aan verschillende activiteiten aan een energieneutraal Beuningen in 2040. Lees hoe we dit onder andere willen bereiken op de website van energiek.beuningen.nl.