Gemeenteraad neemt positief besluit over vier zonneparken

Op 26 januari besloot de gemeenteraad mee te werken aan de realisatie van vier zonneparken in onze gemeente. In totaal gaat het om 40 hectare ‘zon’. De vier parken hebben in totaal zo’n 40 megawatt aan opgesteld vermogen. Hiermee kunnen ongeveer 12.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Dit is de eerste stap in de ruimtelijke procedure voor het afgeven van de definitieve vergunning voor de parken..

Inzageperiode 

De plannen voor de vier zonneparken liggen nu ter inzage. De inzageperiode start op 5 februari voor een periode van 6 weken en duurt tot en met 18 maart. Het is mogelijk om in die periode een zienswijze in te dienen. Dit kan mondeling of schriftelijk. 

  • Schriftelijke zienswijzen richt u aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen. Of u mailt uw zienswijze naar wabo@odrn.nl. Vermeld hierbij het volgende zaaknummer: W.Z20.106953.01.
  • Voor een mondelinge zienswijze of toelichting neemt u contact op met Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Bel naar 024 751 77 00 voor een afspraak. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Kaart van de gemeente Beuningen waarop staat aangegeven wat de locaties voor de vier zonneparken zijn, namelijk: Zonnepark Ficarystraat, Zonnepark Schoenaker, Zonnepark A73 en Zonnepark Het Broek
Kaart van de gemeente Beuningen waarop staat aangegeven wat de locaties voor de vier zonneparken zijn, namelijk: Zonnepark Ficarystraat, Zonnepark Schoenaker, Zonnepark A73 en Zonnepark Het Broek.