Gemeenteraadvergadering 23 november alleen digitaal te volgen

De komende vergadering van de gemeenteraad op 23 november is een digitale vergadering. Dit betekent dat er niet in het gemeentehuis wordt vergaderd. Eerder was sprake van een fysieke vergadering. Vanwege strengere coronamaatregelen en oplopende besmettingsaantallen is besloten digitaal te vergaderen.

Volg de vergadering vanaf 19.30 uur live op de website van gemeentebestuur Beuningen . Hier leest u de te behandelen onderwerpen. Aan bod komen onder andere:

  • Raadsvoorstel Verordening leerlingenvervoer Beuningen 2022
  • Raadsvoorstel vaststelling  Windpark Beuningen
  • Raadsvoorstel Regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022