Grootschalige advies- en inkoopactie duurzame maatregelen

Opnieuw organiseert de gemeente een grootschalige advies- en inkoopactie. Huiseigenaren kopen samen zonnepanelen en isolatiemaatregelen in tegen een gunstige prijs. Hierover ontvingen huiseigenaren een brief. Hierin wordt uitgelegd hoe zij kunnen meedoen.

Deze actie is onderdeel van de uitvoering van een subsidie die ontvangen is vanuit de Rijksoverheid. Het gaat om de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Met deze regeling wil de gemeente huiseigenaren stimuleren om energie te besparen. Naast het opwekken van duurzame energie is ook energiebesparing belangrijk. Alleen door óók energie te besparen halen we de ambitie om energieneutraal te zijn. Voor de uitvoering van de regeling werkte de gemeente samen met Winst Uit je Woning (WUJW) en het Loket Duurzaam Wonen+. 

Informatieavond 23 mei

Op maandag 23 mei is er een online informatieavond voor huiseigenaren. Tijdens de avond krijgen zij informatie over de actie en de maatregelen. Er is ruimte om vragen te stellen. Wilt u deelnemen? Meldt u zich dan gratis en vrijblijvend aan voor de inkoopactie via www.winstuitjewoning.nl/beuningen

Andere vragen verduurzaming huis

Als u vragen heeft over verduurzaming van uw huis neemt u contact op met het Loket Duurzaam Wonen+. Voor contact met het Loket gaat u naar www.duurzaamwonenplus.nl. Of u belt naar 14 024 om een persoonlijke afspraak te maken met het loket.