Informatie avonden Windpark Beuningen voorbij

Op 30 maart en op 19 april vonden er twee digitale informatie avonden plaats. Op deze avonden stonden de plannen van Windpark Beuningen centraal. Een aantal medewerkers van de gemeente en het betrokken adviesbureau lichtten het proces, het milieueffectrapport (MER) en het bestemmingsplan toe. Ook is er tijdens de avond gebruik gemaakt van het programma Windplanner. Dit programma gaf een beeld vanuit verschillende locaties in de gemeente op de windmolens. Inwoners konden tijdens de avond een adres aangeven om te kijken hoe het windpark mogelijk zichtbaar is vanaf die locatie.

Documenten en opname

Presentaties

Er is door een aantal sprekers een presentatie gegeven. Het adviesbureau Bosch & Van Rijn gaf een presentatie over het milieueffectrapport. De gemeente gaf een presentatie over het proces dat tot nu toe is doorlopen. Ook was er een presentatie over het vervolg na de inzageperiode. Medio juli beslist de gemeenteraad over het plan van het windpark. 
Alle presentaties vindt u terug in de filmopname van de avond. 

Opname 

Van de informatie avonden is een filmopname gemaakt. Hier kijkt u de opname van 19 april terug: https://www.youtube.com/watch?v=ljl5Uaw9HWc

Vragen die zijn gesteld

Tijdens de avond stelden inwoners vragen via de chat. Een aantal van die vragen is live behandeld. Er zijn daarnaast vragen gesteld die via de chat zijn beantwoord of nog niet zijn beantwoord. Al deze vragen zijn verzameld in een document. Deze is binnenkort in te zien op deze website.  

Online bezoekerscentrum 

Op de avond gingen we in op het online bezoekerscentrum. Hier ziet u onder andere visualisaties van het windpark. Ook is er algemene informatie te vinden over de milieueffecten en de initiatiefnemers van het windpark. Bezoek het online bezoekerscentrum

 

Thema avond 12 april

Op 12 april was er ook een thema avond in de commissie Ruimte. Op deze avond gaven deskundigen een presentatie over onderwerpen als geluid, gezondheid en financiële participatie in het windpark.  Commissieleden stelden op deze avond vragen aan deskundigen. De opname van deze avond is terug te zien via: gemeentebestuur.beuningen.nl/Vergaderingen