Informatie digitale informatie avonden

Op 24 juni en op 2 juli vonden een informatieavond plaats over Windpark Beuningen. Op deze avonden stond het voorontwerpbestemmingsplan en het concept milieueffectrapport (MER) centraal. De avonden waren digitaal.

Op de avonden zijn een aantal presentaties gegeven. Deelnemers hadden de mogelijkheid vragen te stellen na elke presentatie. Veel vragen zijn tijdens de avonden zelf al beantwoord door de gemeente of door medewerkers van het adviesbureau. De meest gestelde vragen zijn verzameld in het document Q&A informatieavond.  Hierin leest u de antwoorden op deze vragen. 

Hieronder vindt u ook de presentaties die op de avond zijn gehouden en de uitslag van een digitale poll. Alle documenten zijn openbaar. 

Presentaties 

Er zijn vier presentaties gegeven, die vindt u hieronder.

Vragen en antwoorden – informatieavond 

Hier vindt u de link naar het document waarin de vragen zijn verzameld en beantwoord.  

Gebiedsfonds

Tijdens de avond is er ook gesproken over het Gebiedsfonds. Mensen konden hier over meepraten via een Mentimeter. Via deze Mentimeter konden mensen antwoord geven op een aantal vragen die de gemeente stelde over het Gebiedsfonds. De resultaten daarvan vindt u in de onderstaande documenten. 

Opname van de avond 2 juli 

Van de informatie avond van 2 juli kunt u hier de opname terug luisteren.