Online bezoekerscentrum Windpark Beuningen

Voor Windpark Beuningen is er gewerkt aan een online bezoekerscentrum. Het bezoekerscentrum is vanaf nu voor iedereen toegankelijk die een kijkje wil nemen in de toekomst.

Het bezoekerscentrum laat verschillende fotovisualisaties van het windpark zien. Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma Windplanner. Op een aantal locaties in de omgeving zijn foto’s gemaakt waar vervolgens de windturbines in zijn gezet. Op die manier is het alvast mogelijk het windpark vanuit verschillende hoeken en landschappen te ervaren. 

Op advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit is er ook een aantal andere visualisaties gemaakt. Dit zijn 3D visualisaties. De windturbines hebben daardoor een iets andere kleurstelling. Voor deze visualisaties is gebruik gemaakt van een 55mm lens. Hierdoor kunt u de turbines vanuit een andere hoek ervaren.  

Verder is het mogelijk een tour te maken door het bezoekerscentrum. Ook vindt u er informatie over de initiatiefnemers van het windpark en het proces dat tot nu toe is doorlopen om tot de huidige plannen te komen. Ook is er een document te vinden met veelgestelde vragen (de FAQ) en antwoorden daarop. Tot slot wordt beknopt een aantal milieueffecten van de voorgenomen turbines uitgelegd. 
Het bezoekerscentrum staat de komende maanden online. Het bezoekerscentrum ‘bezoeken’ kan via www.theimagineers.com/windparkbeuningen 

Plannen inzien 

De plannen van Windpark Beuningen vindt u op de website van Eneriek Beuningen. Hier leest u ook over de informatieavond op 19 april over het windpark en hoe u zich aanmeldt daarvoor. 

Ruimte met daarin een beeldscherm, VR-brillen, tafel en banner. Meneer loopt naar banner