Op naar een schone en duurzame regio - juni 2020

De gemeente Beuningen werkt al een aantal jaren – samen met inwoners en ondernemers – aan een energieneutraal Beuningen. We willen in 2040 net zoveel energie opwekken als we gebruiken. Onze ambitie zien we nu ook terug in de regio Arnhem Nijmegen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van 16 gemeenten uit de regio Arnhem Nijmegen stelden samen met gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder Liander een plan op waarin staat hoeveel schone energie we als regio over tien jaar op willen wekken. En waar we dat gaan doen.

Nederland is ingedeeld in 30 zogeheten energieregio’s. Onze gemeente maakt deel uit van de regio Arnhem Nijmegen. Die energieregio’s komen - in navolging van het Klimaatakkoord - met een eigen ‘bod’ aan de landelijke overheid: een plan met hun aandeel in de landelijk afgesproken hoeveelheid schone energie die geleverd kan worden in 2030. De regio Arnhem Nijmegen heeft haar voorlopige concept bod gereed. Dat plan gaat uit van een opwek van 1,68 terawattuur (TWh), de eenheid voor elektrische energie. Het is de bedoeling dat de 30 energieregio’s samen 35 TWh opwekken in 2030. Harriët Tiemens, wethouder duurzaamheid in Nijmegen en bestuurlijk trekker van het proces: “Ons uitgangspunt is om het opwekken van elektriciteit samen met de samenleving te doen en te combineren met andere onderwerpen zoals biodiversiteit, cultuurhistorie, mobiliteit en landbouw. Zo boek je én klimaatwinst én haal je andere doelen die nu ook belangrijk zijn.” 

Wind, zon en warmte 

Het plan bestaat uit bestaande en geplande wind- en zonprojecten en uit nieuwe initiatieven. Ook staat beschreven hoe het beschikbare warmteaanbod gebruikt kan worden voor verwarming van gebouwen. Interessante warmtebronnen in onze regio zijn afvalenergiecentrales ARN in Weurt en AVR in Duiven, papierfabrieken in Renkum en Eerbeek, de rioolwaterzuivering in Olburgen en de Bio Energiecentrale in Cuijk.
Wethouder Piet de Klein, duurzaamheid, “De RES richt zich nu op de gangbare bewezen technieken. Op wind en zon dus. Dat doen wij in onze gemeente Beuningen ook. Wij brengen onze lokale grootschalige energieopwek in, in deze RES. Als je op de kaart kijkt herken je de contouren van het Locatieplan wind en zon zoals dat door de gemeenteraad in april 2019 is vastgesteld. Dat plan wordt nu verder lokaal uitgewerkt.”

Tekst gaat verder onder de kaart 

RES gebiedskaart

Van, voor en door de regio

Het voorlopig concept bod RES is een plan van, voor en door de regio. In juni 2019 startte een intensief traject van 67 live en online bijeenkomsten waarin velen hebben meegedacht. Niet alleen ambtenaren en bestuurders, maar ook een groep van meer dan 450 mensen en organisaties met ideeën over duurzame energieopwekking. Dit waren onder meer energiecoöperaties, ondernemers, agrariërs, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen, wijkverenigingen, beheerders van bedrijfsterreinen en inwoners. 

Besluitvorming

Het voorlopig concept bod moet nog worden vastgesteld door de overheden in de regio. Dat gebeurt in september. In onze gemeente neemt het college van burgemeester en wethouders dan een besluit. 
Tegelijkertijd gaan we in gesprek met onze raad, inwoners en ondernemers om te horen wat zij van het bod vinden. Daarover na de zomer meer. 
Alle nieuwe inzichten uit de regio worden meegenomen in een zogeheten ‘eindbod’. Over dat eindbod nemen de gemeenteraden in de regio voor 1 juli 2021 een besluit. Dit eindbod wordt dan aan de landelijke overheid aangeboden. Elke twee jaar wordt het bod herzien. Zo voegen we stap voor stap nieuwe locaties en nieuwe duurzame technieken toe, op weg naar een energieneutrale regio in 2050.

Het complete energieplan is te vinden op de website van de regio Arhem Nijmegen.  

Deelnemers RES-regio Arnhem Nijmegen

RES-regio Arnhem Nijmegen bestaat uit: gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar, de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe, provincie Gelderland. Naast deze overheden maakt ook netbeheerder Liander deel uit van de RES werkorganisatie en de RES Regiegroep.