Plannen Windpark Beuningen ter inzage

In onze gemeente gaat het proces van Windpark Beuningen naar de eindfase. De gemeenteraad neemt in de zomer van dit jaar een besluit over de realisering van het windpark. Met de eindfase in zicht komt een lang en uitgebreid proces ten einde. Het laatste moment van inspraak voor inwoners en belanghebbenden start binnenkort. Vanaf 18 maart tot en met 29 april is de inzageperiode van het ontwerpbestemmingsplan van Windpark Beuningen. Samen daarmee ligt ook het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunning ter inzage.

Het MER en het Ontwerpbestemmingsplan

De documenten die bij de plannen horen vindt u hier: 

  1. Het milieueffectrapport: het MER
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen
  3. Het ontwerpbesluit van omgevingsvergunning

Het is ook mogelijk de stukken op het gemeentehuis in te zien. Daarvoor moet u wel van tevoren een afspraak maken. Hiervoor belt u naar 14 024.

Documenten ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb)

De ontwerpontheffing Wet natuurbescherming met de bijhorende documenten liggen tot zes weken na publicatiedatum ter inzage. Bekijk de ontwerpontheffing. Op verzoek stuurt de provincie Gelderland een kopie van de ontwerpontheffing en de bijlagen toe. Neem daarvoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. De stukken zijn op afspraak fysiek in te zien op het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. Gebruik daarvoor het volgende zaaknummer: 2020-017908.

Online bezoekerscentrum 

Er is een online bezoekerscentrum. Hier vindt u verschillende visualisaties van het windpark op verschillende locaties in onze gemeente. Ook vindt u hier algemene informatie over het windpark en het proces dat is doorlopen. En informatie over de ontwikkelaars van het park waaronder de lokale energiecoöperatie EnergieVoorVier. Lees meer op de website van Energiek Beuningen.

Indienen zienswijze

Tijdens de inzageperiode, van 18 maart tot en met 29 april, kunt u een zienswijze indienen op de plannen. Dat doet u door deze te richten aan de gemeenteraad van Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. Of u mailt uw zienswijze naar gemeente@beuningen.nl. In uw zienswijze geeft u duidelijk aan op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan of de omgevingsvergunning u uw zienswijze indient.

Het is ook mogelijk een mondelinge zienswijze in te dienen. Om dat te doen belt u naar 14 024 en maakt u een afspraak. Van het gesprek waarin u uw zienswijze geeft maken we een verslag.