Visie op aardgasvrij: Transitievisie Warmte 1.0

In de meeste huishoudens in onze gemeente is aardgas nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak in goede samenspraak met u als onze inwoner of ondernemer.
Hoe we de weg naar aardgasvrij als gemeente gaan aanpakken leest u in de Transitievisie Warmte 1.0 op onze website beuningen.nl/warmtetransitie. Daar leest u bijvoorbeeld welke mogelijke oplossingen er zijn en waar u goede informatie kunt vinden om alvast zelf aan de slag te gaan.

Wethouder Duurzaamheid, Piet de Klein: "In het afgelopen jaar is er door een aantal medewerkers hard gewerkt aan deze visie hoe ook wij aardgasvrij gaan worden in 2050. Tijdens de raadsvergadering van 25 januari is de Transitievisie Warmte 1.0 unaniem vastgesteld. Dit betekent dat we verder aan het werk kunnen. De weg naar 2050 is nog lang. Maar dat betekent niet dat we niet nu al dingen (kunnen) doen. Ook u kunt zelf actie ondernemen om uw huis of pand te verduurzamen zodat u nu al minder gas en elektriciteit hoeft te verbruiken. Goed voor het milieu en goed voor uw portemonnee. De visie is een startpunt en dus geen uitgewerkt plan, vandaar een versie 1.0. Om de visie verder uit te werken in concrete plannen volgen we uiteraard de handvaten vanuit het Rijk en de technologische ontwikkelingen. En zoals gezegd, ook u hebben we nodig om straks concrete plannen te maken voor uw wijk. Samen werken we aan een duurzame gemeente." 

Bent u benieuwd naar de Transitievisie Warmte 1.0 en wilt u weten wat u nu alvast zelf kunt doen? Bezoek dan beuningen.nl/warmtetransitie