Nieuws

 • Energieneutraal Beuningen stapje dichterbij

  22 oktober 2020
 • Verduurzaam uw huis deze zomer

  03 augustus 2020

  Blijft u deze zomer thuis? En bent u net als veel Nederlanders aan het klussen? Misschien is de Toekomstbestendig Wonen Lening dan iets voor u. Met deze lening financiert u tegen een aantrekkelijke rente maatregelen die uw koophuis duurzamer en levensloopbestendig maken. Isoleer bijvoorbeeld uw woning, of laat een traplift plaatsen of asbest verwijderen.

 • Informatie digitale informatie avonden

  06 juli 2022

  Op 24 juni en op 2 juli vonden een informatieavond plaats over Windpark Beuningen. Op deze avonden stond het voorontwerpbestemmingsplan en het concept milieueffectrapport (MER) centraal. De avonden waren digitaal.

 • Eerste digitale informatie avond Windpark Beuningen succes – aanmelden voor 2 juli - juni 2020

  25 juni 2020

  Vanaf 5 juni ligt het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen ter inzage. Het college van burgemeester & wethouders gaf deze vrij voor inspraak. Ook het concept-milieueffectrapport (MER) ligt ter inzage. De inzageperiode duurt zes weken, tot en met 16 juli. De gemeente organiseert twee digitale informatieavonden waar we meer uitleg geven over het voorontwerpbestemmingsplan en het concept milieueffectrapport. De eerste avond vond plaats op woensdag 24 juni.

 • Op naar een schone en duurzame regio - juni 2020

  06 juli 2022

  De gemeente Beuningen werkt al een aantal jaren – samen met inwoners en ondernemers – aan een energieneutraal Beuningen. We willen in 2040 net zoveel energie opwekken als we gebruiken. Onze ambitie zien we nu ook terug in de regio Arnhem Nijmegen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van 16 gemeenten uit de regio Arnhem Nijmegen stelden samen met gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder Liander een plan op waarin staat hoeveel schone energie we als regio over tien jaar op willen wekken. En waar we dat gaan doen.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen en informatieavond - juni 2020

  06 juli 2022

  Vanaf 5 juni ligt het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen ter inzage. Het college van burgemeester & wethouders gaf deze vrij voor inspraak. Ook het concept-milieueffectrapport (MER) ligt ter inzage. De inzageperiode duurt zes weken, tot en met 16 juli. De gemeente organiseert 2 informatieavonden waarvoor u zich kunt aanmelden.

 • Energietransitie stopt niet bij de gemeentegrens - april 2020

  06 juli 2022

  Nederland staat voor een grote opgave; in 2030 moet 49 procent van alle elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Om daar voor te zorgen heeft het rijk aan alle dertig regio’s in Nederland gevraagd om uit te rekenen hoeveel duurzame energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol, en onderlinge samenwerking is nodig om tot een goed voorstel te komen. Reden voor de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen om nauw contact te onderhouden en, waar mogelijk, samen te werken. 'Duurzaamheid houdt tenslotte niet op bij de gemeentegrens'.

 • Van zonnepanelen tot hergebruik van zeecontainers - juni 2019

  In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie 'Energiek Beuningen' vastgesteld. Maandelijks deelt een betrokkene zijn kijk op deze energieneutrale toekomst. In deze aflevering vertelt Remo Speijers, van Speijers Sports, over zijn energieneutrale sportschool.

 • Regio's stemmen duurzame plannen af - mei 2019

  Gemeente Beuningen valt onder Regio Arnhem-Nijmegen, één van de 30 regio’s in ons land. In 2019 wordt het nationale klimaatakkoord per regio vertaald in een Regionale Energiestrategie. Elke regio moet aangeven hoe zij hun opwek en warmtetransitie willen vormgeven.

 • EnergieVoorVier organiseert 2 informatieavonden - mei 2019

  Benieuwd waar energiecoöperatie EnergieVoorVier in gemeente Beuningen voor staat?