Nieuws

 • Samen energie opwekken met zonnepanelen levert meer op - april 2019

  Op vrijdagavond 29 maart organiseerde energiecoöperatie EnergieVoorVier samen met Loket Duurzaam Wonen Plus en Zonnige buren in Beuningen een borrel met als doel had mensen verder te helpen bij het (samen met de buurt) opwekken van energie met zonnepanelen.

 • Kinderdenktank Beuningen bezoekt windmolenpark Nijmegen-Betuwe - februari 2019

  Vrijdag 8 februari heeft de Kinderdenktank Beuningen het Windpark Nijmegen-Betuwe bezocht. In de Kinderdenktank Beuningen denken kinderen na over hun eigen duurzame toekomst. Daarbij is energie een belangrijk thema. De denktank heeft zelf gekozen voor een werkbezoek aan de windmolens om zich te laten informeren over klimaat neutrale energiewinning.

 • Gebiedsraad adviseert over wind- en zonne-energie (januari 2019)

  De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er binnen de gemeente evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat gezamenlijk gebruikt wordt. Om dat te behalen zetten we in op alle schaakborden: we verduurzamen onze huizen, vergroenen de sportaccommodaties en scholen, we gaan elektrisch rijden, we gaan van het gas af en we werken aan duurzame bedrijventerreinen. Maar naast alle energiebesparing moet er in Beuningen ook nieuwe duurzame energie worden opgewekt.

 • Energiek Beuningen inloopavond 17 januari 2019

  Op 17 januari organiseert Energiek Beuningen een inloopavond. Laat u op 17 januari bijpraten over het locatieplan, de verkenning en het advies van de Gebiedsraad voor windenergie en zonneparken in Beuningen.