Windenergie

Voor de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn als gemeente is het belangrijk dat we grootschalig onze eigen energie gaan opwekken. Sinds de eerste bijeenkomsten in het najaar van 2017 werken we daarom met elkaar aan het project grootschalige opwek van zon en wind. Daarmee kunnen we belangrijke stappen zetten naar een energieneutrale toekomst! De plannen voor Windpark Beuningen zijn in een vergevorderd stadium.  

Plannen Windpark Beuningen lagen ter inzage en informatie avonden

In onze gemeente gaat het proces van Windpark Beuningen naar de eindfase. De gemeenteraad neemt in de zomer van dit jaar een besluit over de realisering van het windpark. Met de eindfase in zicht komt een lang en uitgebreid proces ten einde. Het laatste moment van inspraak voor inwoners en belanghebbenden is voorbij. Van18 maart tot en met 29 april was de inzageperiode van het ontwerpbestemmingsplan van Windpark Beuningen. Samen daarmee lag ook het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunning ter inzage. Meerdere inwoners dienden hierop een zienswijze in.

Informatie avonden.

Op 30 maart en op 19 april vonden er twee digitale informatie avonden plaats. Op deze avonden stonden de plannen van Windpark Beuningen centraal. Een aantal medewerkers van de gemeente en het betrokken adviesbureau lichtten het proces, het milieueffectrapport (MER) en het bestemmingsplan toe. Ook is er tijdens deze avonden gebruik gemaakt van het programma Windplanner. Dit programma gaf een beeld vanuit verschillende locaties in de gemeente op de windmolens. Inwoners konden tijdens de avond een adres aangeven om te kijken hoe het windpark mogelijk zichtbaar is vanaf die locatie. 

Presentaties

Er is door een aantal sprekers een presentatie gegeven. Het adviesbureau Bosch & Van Rijn gaf een presentatie over het milieueffectrapport. De gemeente gaf een presentatie over het proces dat tot nu toe is doorlopen. Ook was er een presentatie over het vervolg na de inzageperiode. Medio juli beslist de gemeenteraad over het plan van het windpark. 
Alle presentaties vindt u terug in de filmopname van de avond. 

Opname 

Van de informatie avonden is een filmopname gemaakt. De opname van 19 april kijk u terug op https://www.youtube.com/watch?v=ljl5Uaw9HWc

Vragen die zijn gesteld

Tijdens de avond stelden inwoners vragen via de chat. Een aantal van die vragen is live behandeld. Er zijn daarnaast vragen gesteld die via de chat zijn beantwoord of nog niet konden worden beantwoord. Al deze vragen en antwoorden zijn verzameld in een document en verstuurd naar de deelnemers aan een van beide avonden.

Thema avond 12 april

Op 12 april was er ook een thema avond in de commissie Ruimte. Op deze avond gaven deskundigen een presentatie over onderwerpen als geluid, gezondheid en financiële participatie in het windpark. Commissieleden stelden op deze avond vragen aan deskundigen. De opname van deze avond is terug te zien via gemeentebestuur.beuningen.nl/Vergaderingen

Het MER en het Ontwerpbestemmingsplan

De documenten die bij de plannen voor Windpark Beuningen horen vindt u hier:

  1. Het milieueffectrapport: het MER
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen
  3. Het ontwerpbesluit van omgevingsvergunning

Online bezoekerscentrum 

Hier vindt u onder andere fotovisualisaties van het windpark. U kunt zo het windpark vanuit verschillende hoeken en landschappen ervaren. Ook is er algemene informatie te vinden over de milieueffecten en de initiatiefnemers van het windpark. Bezoek het online bezoekerscentrum 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u de nieuwsbrief over grootschalige opwek van zon- en windenergie ook in uw mailbox ontvangen? Stuur een mail o.v.v. Aanmelden nieuwsbrief Wind.

Vragen?

Een overzicht van de veel gestelde vragen vindt u terug in de Energiebibliotheek.